شورای عالی داروخانه ها

شورای عالی داروخانه ها

در این وب سایت می کوشد دریچه ای باز کند به روی داروسازان عزیز در هرکجای کشور، تا بتوانند به آسانترین روش ممکن و به رایگان از اخبار مربوط به حرفه خود مطلع شوند، ابزار و امکانات مرتبط موجود در کشور را بشناسند، با قوانین و دستور العملهای مربوط به حرفه آشنا شوند و دست آخر از نظرات یکدیگر پیرامون ارتقاء حرفه داروسازی اطلاع حاصل نمایند. از اینکه ضمن استفاده از این سایت به پویایی هرچه بیشتر آن کمک می کنید متشکریم.

درباره شورای عالی داروخانه ها
  • <p> </p>
  • <br />

اطلاع رسانی

تبلیغات در سایت شورا
طرح جامع پوشش بیمه ای داروسازان

جستجو

چند لحظه بعد از فشردن کلید جستجو
نتایج در همین قسمت به نمایش در می آید.

طراحی و توسعه وب سایت: دکتر سید علی ارم